Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Veiligheid

Veiligheid is een basisbehoefte.
Veiligheid is een kerntaak van de overheid. De burger moet altijd terug kunnen vallen op de steun en bescherming van politie en gemeente wanneer zij zich bedreigd voelt. Veiligheid is ook een verantwoordelijkheid van burgers zelf. Zonder noaberschap of burenhulp kunnen we niet en als u huiselijk geweld constateert is het belangrijk dat u hulp organiseert.

Uit onderzoek blijkt dat de criminaliteit licht daalt. Gelijktijdig blijkt ook dat u zich niet veiliger voelt. Actieve burgerbetrokkenheid, informatiedeling en preventie moeten er ook op gericht zijn die beleving van veiligheid te versterken.

Bijzondere aandacht moet er komen voor huiselijk geweld, kindermishandeling en pestgedrag. Dit vraagt om gelijktijdig handelen van gemeente, buurtbewoners, sport- en wijkverenigingen, jongerenwerk en politie.

“Zet meer in op preventie. Bevorder samenwerking tussen gemeente, politie en burgers. Stel de juiste prioriteiten in het opstellen van regels en de inzet van handhaving daarop”.