Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Economie en Ondernemen

Groei is de zuurstof van onze samenleving.
Groei zorgt voor dynamiek en vernieuwing. Groei zorgt voor nieuwe banen. D66 wil werken aan verduurzaming van de economie door te kijken wat slimmer, anders en goedkoper kan. Niet door de gemeentelijke lasten te verhogen. Niet door gesubsidieerde banen te creëren. Maar door te werken aan een gemeente waar ondernemerschap op alle terreinen bloeit. Voor iedereen die kan werken een betaalde baan, dat is de opgave voor alle partijen binnen onze gemeente: burgers, bestuur, werkgevers, instituten en instanties.

Op weg naar een netwerkeconomie.
De economie van D66 is een netwerkeconomie, een economie van mensen onderling, van freelancers en coöperaties, van bedrijfsverzamelgebouwen, van bloeiende winkelcentra en een moderne maakindustie die werkgelegenheid creëert. De gemeente kan in dat netwerk een belangrijke coördinerende rol spelen. We willen voor H-S een nieuw economisch plan formuleren waarin deze visie handen en voeten krijgt.

Samenwerken in de regio.
De herindeling van de gemeenten biedt een mooie kans om de regionale economie te versterken door bijvoorbeeld industriegebieden te thematiseren en gezamenlijk topbedrijven naar het Noorden te halen.

Ondernemersfonds.
D66 is voor het instellen van een ondernemersfonds om collectieve voorzieningen of acties in een gebied ook collectief te kunnen betalen. De rol van de gemeente is die van regievoerder: Ze int de bijdrage van alle ondernemers in een afgebakend gebied. Het lokale samenwerkingsverband (bijvoorbeeld de winkeliersvereniging) bepaalt waaraan het geld wordt besteed. Het fonds stimuleert en vergemakkelijkt het opzetten van gezamenlijke acties of voorzieningen en versterkt daarmee de economische structuur van Hoogezand-Sappemeer.

“Ondernemerschap is denken vanuit kansen en mogelijkheden. Ondernemerschap is een belangrijke voorwaarde voor het creëren van werkgelegenheid”.