Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Duurzaamheid

Vervanging van traditionele energiebronnen door zon- en windenergie en het inzetten op beperking van het energiegebruik door betere isolatie is voor milieu en burger een win-win situatie. Daarom moet de gemeente duurzame initiatieven ondersteunen door voorlichting en het vereenvoudigen van de vergunningverlening. Ook zouden de mogelijkheden voor een stimuleringsfonds onderzocht moeten worden. De lokale overheid heeft ook een voorbeeldfunctie waar het gaat om het verduurzamen van het eigen vastgoed en het investeren in energiearme straatverlichting.

“D66 ziet duurzaamheid als een kans voor economische groei”.