Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Bestuur en Burger

De gemeente is voor veel mensen het eerste gezicht van de overheid. De gemeente wordt de komende periode geconfronteerd met twee belangrijke en ingrijpende ontwikkelingen; de gemeentelijke herindeling en de decentralisatie van taken op het gebied van jeugdzorg, langdurige zorg en arbeidsparticipatie. Grotere gemeenten versterken de bestuurskracht en de kwaliteit van de ambtelijke organisatie, maar kan ook leiden tot een grotere afstand tussen bestuur en burger.

Het is daarom van belang dat burgers actief betrokken worden bij de besluitvorming, en dat de gemeente aansluit bij ontwikkelingen in de persoonlijke woonomgeving. We willen samen met burgers en maatschappelijke instellingen vormgeven aan de grote uitdagingen in de komende raadsperiode.

Blijvende aandacht voor bereikbaarheid en goede communicatie verhoogt het vertrouwen van de burger in zijn overheid. In 2012 heeft de gemeente besloten de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening op een hoger niveau te brengen. Onder druk van de bezuinigingen loopt deze ambitie gevaar. Dit geldt ook voor de positie van de lokale ombudsman. Sinds 2013 is deze functie ondergebracht bij de beroeps- en bezwarencommissie. Burgers kunnen nu bij één onafhankelijke instantie zowel in beroep tegen gemeentelijke besluiten als tegen vermeend onjuist/onbehoorlijk handelen van de gemeente. We willen de bekendheid van de lokale ombudsman vergroten.

Naast de fysieke bereikbaarheid is ook de digitale bereikbaarheid van groot belang. Het Internet heeft de wereld klein gemaakt. D66 vraagt het bestuur te blijven investeren in digitale diensten aan de burgers en de gemeentelijke website nog informatiever, aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Voor iedereen die wil weten wat er in H-S te doen is en te beleven valt.

D66 steunt en stimuleert de netwerkgemeente!