Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Bereikbaarheid en Wonen

De infrastructuur moet je goed onderhouden.
H-S wordt gekenmerkt door goede weg-, treinverbindingen en het is een kerntaak van het gemeentebestuur om ervoor te zorgen dat dit zo blijft. Vergeet daarbij onze waterwegen en riolen niet, het kost veel geld en mankracht om ze bij de tijd te houden. Een goede aansluiting van fiets- en autoverkeer op het openbaar vervoer is belangrijk en we moeten steeds alert zijn op onveilige situaties in de wijk en rondom scholen.

Fietspaden en vaarwegen maken onze gemeente aantrekkelijk voor toeristische bedrijvigheid. Deze voorzieningen zijn een belangrijke voorwaarde voor de versterking van de lokale economie. In de voorbije raadsperiode is er duidelijk beleid geformuleerd op de verkeershoofdstructuur, we willen dat plan uitvoeren en versterken.

Kerkstraat.
D66 zet zich in voor het verbeteren van de omgeving Kerkstraat. Bijvoorbeeld door te onderzoeken of de grasvelden ten zuiden van het spoor op een prijsvriendelijke wijze kunnen worden veranderd in een plantsoen achtige omgeving met een kwalitatief grote uitstraling. Vervolgens moet het samen met burgers en organisaties organiseren van activiteiten op deze plek worden onderzocht. Door dit te realiseren zal de uitstraling van de Kerkstraat verbeteren, zodat vestiging van bedrijvigheid weer aantrekkelijker wordt. Ook het verbeteren van de verkeersafhandeling en aankleding van de Kerkstraat kan daar een positieve bijdrage aan leveren. D66 vindt dat er iets moet gebeuren aan de omgeving Kerkstraat. We willen de grasvelden ten zuiden van het spoor, zonder grote investeringen, toch een betere bestemming en uitstraling geven. Bijvoorbeeld door er een plantsoen van te maken of burgers en organisaties daar de gelegenheid te bieden activiteiten te organiseren. Uiteraard blijven we de bewoners van het gebied oproepen om ook hun steentje bij te dragen. De gemeente kan proberen de verkeerssituatie en de aankleding van het gebied te verbeteren. Met creativiteit en gebundelde krachten kunnen we dit deel van het stadshart tot leven brengen.

“Investeer in de verkeershoofdstructuur om een goede doorstroming van het verkeer te bevorderen. Geef ruimte voor fietsers en bevorder de verkeersveiligheid rondom scholen”.