Steun ons en help Nederland vooruit

Economie en Ondernemen

“Ondernemerschap is denken vanuit kansen en mogelijkheden. Ondernemerschap is een belangrijke voorwaarde voor het creëren van werkgelegenheid”.

Bereikbaarheid en Wonen

“Investeer in de verkeershoofdstructuur om een goede doorstroming van het verkeer te bevorderen. Geef ruimte voor fietsers en bevorder de verkeersveiligheid rondom scholen”.

Veiligheid

“Zet meer in op preventie. Bevorder samenwerking tussen gemeente, politie en burgers. Stel de juiste prioriteiten in het opstellen van regels en de inzet van handhaving daarop”.

Financiën

“Een solide begroting is voor D66 een belangrijke voorwaarde voor de betrouwbaarheid van de lokale overheid”.

Bestuur en Burger

“Investeer in de kwaliteit van het lokale bestuur en de ambtelijke organisatie. Vergroot de invloed van burgers op de eigen omgeving en betrek burgers tijdig in besluiten die de burgers direct aangaan”.

Jeugd en Onderwijs

“Gelijke kansen op werk en zelfontplooiing vereist kennis en vaardigheden, daarom moet goed onderwijs voor ieder kind op dezelfde wijze toegankelijk zijn”.

Zorg en Welzijn

“Niet loslaten maar anders vasthouden”.

Sport, recreatie en cultuur

“De bal is rond omdat wij dat zo hebben besloten”.

Duurzaamheid

“D66 ziet duurzaamheid als een kans voor economische groei”.