Steun ons en help Nederland vooruit

Burger actief betrekken bij besluitvormingsproces

D66 wil burgers actief betrekken in het besluitvormingsproces. Maak meer gebruik van alternatieve middelen, zoals enquêtes en burgerraadpleging, om de mening van burgers te bevragen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018