Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 februari 2017

Stand van zaken Duurzaamheid

Op verzoek van de fractie van D66 is duurzaamheid opnieuw geagendeerd in de opiniërende raad van Hoogezand-Sappemeer op 13 februari 2017. Hierbij mijn bijdrage inclusief links naar de bronnen. Beste mede-raadsleden, college, inwoners van Hoogezand-Sappemeer, Ik maak mij ernstig zorgen over de duurzaamheid van onze gemeente. Ja, ik weet…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 10 juli 2016

HS binnenkort zichtbaar Duurzamer

De fractie van D66 HS heeft op 4 juli jl. een breedgedragen motie Duurzaamheid HS ingediend (mede ondertekend door VVD, CU, CDA en SP) wat ervoor moet zorgen dat de gemeente kwalitatieve en meetbare doelstellingen formuleert op het gebied van duurzaamheid, de gemeente een duurzaamheidsprijs in gaat voeren, de gemeente een zichtbare voorbeeldrol vervult naar…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 7 april 2016

Met one-liners ben je er niet

Vergis je niet. D66 H-S streeft naar excellent en toekomstvast basisonderwijs voor alle kinderen in Hoogezand-Sappemeer. En tegelijkertijd wil D66 ook sterke dorpen en krachtige wijken waarin het plezierig leven is. Het DvhN laat zich, bij het verzelfstandigingsdebat, voor het karretje spannen van de goedkope one-liners. “Het doek valt voor kleine scholen”.…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 5 februari 2016
Gemeente moet overcapaciteit leegstand benutten burgers in de benen

Gemeente moet overcapaciteit leegstand benutten

Hij is raadslid voor D66 én voorzitter van de Stichting Burgerparticipatie Hoogezand. En vanuit deze rol ook verantwoordelijk voor De Badde; het schoolgebouw dat sinds 2014 beschikbaar gesteld is aan de inwoners van de wijk Gorecht. Toine Fennis: hij heeft ambities met De Badde. Maar vanzelf gaat het niet. Want De Badde moet niet alleen sociale en culturele meerwaarde genereren. Het moet ook…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 11 december 2015

D66 HS streeft naar hoogstaand onderwijs in brede scholen

D66 zal aanstaande maandag 14 december, samen met andere partijen, een motie indienen om het college van B&W aan te zetten nog meer hun best te doen om de kwaliteit van de openbare basisscholen in Hoogezand-Sappemeer op z’n minst te behouden en liever nog te versterken. Met de inzet van de NAM-gelden liggen er nieuwe…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 3 april 2015

D66 heeft knuppel in hoenderhok gegooid

Afgelopen maandagavond, tijdens het vaststellen van de agenda voor de raadsvergadering van die avond, heeft Harry Fischer als fractievoorzitter van D66 HS een punt laten toevoegen . Het betrof hier het punt: functioneren van het college. Nadat hierover door de burgemeester een stemming werd gehouden, bleek een ruime meerderheid, alleen SP en PvdA…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 28 januari 2015

Bestuurswissel D66 Hoogezand-Sappemeer

Esther Liefers nieuwe voorzitter D66 Hoogezand -Sappemeer De afdeling D66 van Hoogezand Sappemeer heeft een nieuwe voorzitter. Tijdens de afdelingsvergadering werd Esther Liefers uit Kielwindeweer unaniem gekozen als opvolger van Roy Wieldraayer. Roy blijft in het bestuur als penningmeester en werd bedankt voor zijn grote inzet als voorzitter vanaf…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 14 november 2014 woensdag 15 oktober 2014

Verslag raadsvergadering 8 september 2014

Op 8 september stond het vrijwilligersbeleid op de agenda van de raad. We (de raad) konden daarover ‘opinieren’ en de wethouder bevragen. Dit deelplannetje is een uitwerking van het onderdeel ‘vrijwilligers’ van de beleidsnotitie Burgers in de Benen. De fractie van D66 H-S had besloten geen vragen te stellen over deze uitwerkingsnotitie…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 18 september 2014

D66 terug van zomerreces

Hoogezand-Sappemeer is terug van vakantie. Het raadsseizoen startte verdrietig met een in memorium Balt Lenders. De nestor van de raad stierf in het harnas, een pensioen was hem niet gegund. Wat is het dan raar om over te gaan tot de orde van de dag. En dan ook nog de installatie van…

Bekijk nieuwsbericht