Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 april 2016

Met one-liners ben je er niet

Krantenkop DVHNVergis je niet. D66 H-S streeft naar excellent en toekomstvast basisonderwijs voor alle kinderen in Hoogezand-Sappemeer. En tegelijkertijd wil D66 ook sterke dorpen en krachtige wijken waarin het plezierig leven is.

Het DvhN laat zich, bij het verzelfstandigingsdebat, voor het karretje spannen van de goedkope one-liners. “Het doek valt voor kleine scholen”. “Het openbaar onderwijs heeft jarenlang een te grote jas aan gehad.” Bekt lekker, maar is dat de samenvatting?

D66 heeft afgelopen maandag een motie ‘leefbaarheid van dorpen en wijken’ ingediend om dat onderwerp apart op de raadsagenda te krijgen. Dus los van het pijnlijke debat over de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs (OBO H-S). Als de laatste basisschool in het dorp moet sluiten, heeft dat veel impact. Maar er is veel meer aan de hand.

De motie is overigens aangenomen, alhoewel wethouder Verschuren zich er wat makkelijk vanaf lijkt te maken met de opmerking dat het gemeentebestuur niet van bovenaf met beleid moet komen. Dat ‘de dorps- en wijkverenigingen aan zet zijn om een datum te prikken voor overleg’. Ja, ja, we komen er op nog terug!

Nu moet het gaan over het verzelfstandigingstraject van het openbaar basisonderwijs in deze gemeente. Wordt dit een ‘wild ride’? Loopt dit goed af? Want we zijn er nog lang niet!

De gevolgen van het reorganisatieplan OBO H-S worden pas echt voelbaar in het nieuwe schooljaar als er zo’n 20 fte minder meesters en juffen zijn. Dat voelen ze op de kleine scholen en dat voelen ze op de grote scholen. Er moet nog veel extra werk worden verricht om de plannen te realiseren. Dat brengt op iedere school een hoop stress en onrust. Wij roepen het huidige schoolbestuur op om vooral duidelijk en koersvast te blijven. Nog helderder uit te leggen waarom dit zo moet en waar de kansen liggen.

D66 wil dat de gemeente beter gaat communiceren over de opdracht van het huidige schoolbestuur OBO H-S. En over de rol van het gemeentebestuur, ook in voorgaande jaren. Waarom is er een tekort van 4,7 miljoen? Wat is er nou echt fout gegaan? Waarom zijn deze twee dorpsscholen nu niet meer te redden? Waarom kan Hoogezand-Sappemeer er niet wat geld bij leggen? Is de kas leeg?

Op al deze vragen is een goed antwoord te geven en D66 vindt dat wethouder Drenth daar een moedige poging toe heeft gedaan, maar het is klaarblijkelijk onvoldoende. Niet helder genoeg.

De fractie van D66 hoopt dat alle scholen van OBO H-S, de leerkrachten en de ouders de kop niet laten hangen. Grijp de kansen! Zoek nieuwe wegen. Ga intensief samenwerken. Zeg tegen college en raad hoe zij de pijn kunnen verzachten. En tegen dit ‘interim schoolbestuur’ zeggen wij: houd koers!

Wordt vervolgd.