Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 11 december 2015

D66 HS streeft naar hoogstaand onderwijs in brede scholen

D66 zal aanstaande maandag 14 december, samen met andere partijen, een motie indienen om het college van B&W aan te zetten nog meer hun best te doen om de kwaliteit van de openbare basisscholen in Hoogezand-Sappemeer op z’n minst te behouden en liever nog te versterken. Met de inzet van de NAM-gelden liggen er nieuwe kansen en kunnen we misschien een paar grote stappen zetten. Waarom veel geld steken in het versterken van oude schoolgebouwen als je daarmee ook nieuwe Integrale Kindcentra (IKC) in de grote wijken / stadsdelen van H-S Kunt bouwen.

Wij zeggen: bouw toch nog een extra kindcentrum in Hoogezand Zuid, dan sla je twee vliegen in een klap: je zet het geld van de NAM op een hele slimme manier in en je maakt het primair onderwijs meteen toekomstbestendig. Sterke kindcentra in de dichtbevolkte delen van de nieuwe gemeente HSSM zouden als ‘expertisecentrum’ kunnen fungeren en de kleinere scholen in de vele dorpen van HSSM kunnen ondersteunen. Wat ons betreft slaan de christelijke en openbare scholen hier de handen in mekaar. Ouders baseren hun schoolkeuze steeds minder op het predicaat ‘openbaar’ of ‘bijzonder’, maar juist op kwaliteit, pedagogische aanpak, fysieke afstand en sfeer van een school.

D66 is voorstander van brede scholen die naast goed onderwijs ook kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur bieden. Door dit brede aanbod kan de school beter inspelen op de individuele behoeften van een kind, talenten stimuleren en eventuele achterstanden tijdig signaleren. D66 is voorstander van het verder ontwikkelen van brede scholen naar Integrale Kindcentra (IKC).

 

Totaalpakket aan ontwikkelingsmogelijkheden

In een IKC krijgen kinderen een totaalpakket aan ontwikkelingsmogelijkheden. Naast het reguliere onderwijs biedt een IKC ook kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur onder één leiding. D66 pleit voor een grotere inzet van digitale leermiddelen en –methoden. Voor kinderen die uitblinken wil D66 dat scholen een extra taal (bijvoorbeeld Duits) of speciaal programma aan kunnen bieden. Voor kinderen met een taal- of andere achterstand wil D66 juist schakelklassen, zomercursussen, buddyprojecten of taalcoaching.