Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 april 2015

D66 heeft knuppel in hoenderhok gegooid

Afgelopen maandagavond, tijdens het vaststellen van de agenda voor de raadsvergadering van die avond, heeft Harry Fischer als fractievoorzitter van D66 HS een punt laten toevoegen .
Het betrof hier het punt: functioneren van het college.
Nadat hierover door de burgemeester een stemming werd gehouden, bleek een ruime meerderheid, alleen SP en PvdA waren tegen, voor toevoeging van dit punt.

Op verzoek van de burgemeester lichtte Fischer dit punt nader toe: er wordt al sinds maanden of niet , of nog maar kort vergaderd door de raad van HS. Door een totaal gebrek van het aanleveren van beleidsvoordrachten, tussentijdse evaluaties van uitstaand beleid danwel mogelijke beleidsvarianten waarover de raad in debat kan, komt er helemaal niets….
Wat er wel komt zijn zgn. Raadsbrieven, waarbij het College meedeelt welke beslissingen en of maatregelen er zijn genomen danwel zullen worden uitgevoerd.
Dit wordt dan ter kennisgeving aan de raad gestuurd, zonder dat deze het er verder nog heeft.

Dit nu kan zo niet langer naar de stellige overtuiging van D66. Nadat diverse raadsleden er hun eigen inbreng en of instemming aan hadden gegeven, waarbij de PvdA bij monde van Joke de Jonge aangaf het ” niet vind kunnen dat dit in het openbaar wordt besproken” werd er door de burgemeester een schorsing aangekondigd, zodat het college zich nader kon beraden over een te geven reactie.
Bij monde van loco-burgemeester Verschuren (SP) gaf het college aan begrip te hebben voor ons standpunt, en het voornemen heeft om duidelijke verbeteringen aan te brengen aan het democratische gehalte van de collegevoorstellen, en deze veel minder per brief , maar meer per raadsvoorstel ter discussie zal voorleggen.
Fischer verzekerde het college ook de hand in eigen boezem te zullen steken, en ook zelf actief punten voor op de agenda zal voordragen  .
Nadat de meerderheid van de raad dit standpunt van D66 onderschreef, sloot de burgemeester de vergadering.

De fractie ging vervolgens gelijk tot actie over: Mike van der Werff, raadslid van D66 en lid van de Agendacommissie van de Raad, heeft voor maandag 8 juni ,op verzoek van de fractie van D66, nu een vergadering over : aansluiting van de recreatie rondom het Zld meer en de centrumvoorzieningen van HS op de agenda gezet.
Vandaag 2 april is er al de eerste voorbespreking waarbij Harry Fischer met de griffier en beleidsambtenaren een eerste opzet zal maken.
Sprekers deze avond zullen oa. zijn de burgemeester van Leer, en de directeur van de EemsDollard Regio.

Als het aan ons ligt, zullen wij de komende tijd veel meer de regie naar ons toetrekken en de inwoners van onze gemeente meer nog dan tot nogtoe betrekken bij het beleid in deze gemeente.