Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 oktober 2014

Verslag raadsvergadering 8 september 2014

Op 8 september stond het vrijwilligersbeleid op de agenda van de raad. We (de raad) konden daarover ‘opinieren’ en de wethouder bevragen. Dit deelplannetje is een uitwerking van het onderdeel ‘vrijwilligers’ van de beleidsnotitie Burgers in de Benen.

De fractie van D66 H-S had besloten geen vragen te stellen over deze uitwerkingsnotitie en haar ongewijzigd door te laten gaan naar de besluitvormende vergadering. Niet omdat het zo’n geweldige notitie is, maar omdat we het bovenliggende beleidskader al hadden goedgekeurd en het geld ook nodig is voor de ondersteuning van vrijwilligerswerk bij sportclubs en culturele activiteiten. Bovendien was het onderwerp diepgaand uitgewerkt door stagiaires van de afdeling Wonen & Samenleving.
Niet op alle slakken zout leggen, zo dachten we.

Maar daar keken een paar fracties heel anders tegenaan. Er werden vele kritische vragen gesteld en hier en daar zelfs zwaarwichtig commentaar gegeven. In eerste en in tweede instantie. Een klein onderwerp wordt dan zomaar groot.

Eigenlijk stichtte de nota veel verwarring. Wat bedoelen we in de politiek met vrijwilligerswerk? En moet je verschil maken tussen vrijwilligers bij sport en cultuur en zorg-vrijwilligers?Om ze maar even een naam te geven. De SP merkte terecht op dat er vele vormen van vrijwilligerswerk zijn die de gemeente niet in beeld heeft. De grote vraag in het kader van ‘Burgers in de Benen’ is: is noaberhulp een vorm van vrijwilligerswerk?

Wat vindt u, lezer van dit stukje, er eigenlijk van?
Moet het gemeentebestuur ‘onze noaberhulp’ gaan organiseren en regisseren? Moet vadertje staat prijzen uitreiken voor voorbeeldig sociaal gedrag? Moet de gemeente wellicht een database aanleggen van alle vrijwilligers? Zodat ze kunnen worden gescreend en geschoold? En wanneer is door de overheid gesteund vrijwilligerswerk eigenlijk een vorm van betutteling?

De fractie van D66 H-S zal zich zeker in de discussie gaan mengen zodra het gaat over de inzet van vrijwilligers als ondersteuners van de zorgprofessionals (sociale teams) in de wijk. Verschuren sprak over toekomstige ‘wijkinfomatieservicepunten’. Naar de inrichting daarvan zijn we heel benieuwd want H-S heeft wel 23 wijken. Wie moet zo’n structuur begeleiden, beheren en betalen? Ik ben bang dat de huidige € 200.000 voor de post vrijwilligersbeleid straks lang niet toereikend zal blijken.

geschreven door albert heininga